Отзыв (3 дек 2019 06:54):
От кого:
Аватарка
Олег
VIP4390(продавец)
На кого:
Аватарка
ДРИ
104(покупатель)

Лот не забрали.