Отзыв (21 март 2019 06:56):
От кого:
Аватарка
blBAH
18(покупатель)
На кого:
Аватарка
MSD
298(продавец)
Все быстро, четко, гладко
Дата сделки:
20 март 2019 12:36